StageOne
Mission
Stage One Computings mission er at give farmaceutiske virksomheder og underleverandører mulighed for, at producere de bedst mulige produkter, med lavest mulige omkostning, via implementering af optimal struktur, fornuftige rationaler, grundig risikovurdering og forståelse af regulatoriske krav.

Vision
Stage One Computing ønsker at være en foretrukket leverandør til GxP, validering og automationsrelaterede opgaver i forbindelse for Nordiske virksomheder.

Strategi
Vi ønsker at opnå vores vision ved at have de bedst uddannede medarbejdere med specialer inden for vores kompetenceområder. Vores specialister skal via deres adgang til kolleger med andre specialistområder kunne løse opgaver relateret til de fleste områder indenfor farmaceutisk produktion eller projekter. Brug af Stage One Computings stærke faglige baggrundsnetværk, skal sikre at kunderne kan få løst enhver krævende udfordring uden selv at skulle tage stilling til at indkalde ekstra specialkompetencer.