StageOne
Stage One Computing A/S

Om
Stage One Computing tilbyder kundetilpassede forretningskritiske løsninger og rådgivning indenfor Validering, Industriel Automation og IT systemer. Vores fokusområder er automatisering og optimering af dokumentationsprocesser og manuelle eller lavautomatiserede processer. Vore specialområder er komplette løsninger baseret på standardsystemer der tilpasses kundernes arbejdsmetoder. Ved at kombinere elektroniske systemer med nytilvirkede interfaces til eksisterende systemer, kan vi optimere eksisterende arbejdsgange, og undgå tidsspilde i manuelle kontrolprocesser.

Metoden
Standardiserede metoder Vi hjælper kunden igennem hele processen - fra idefasen til den praktiske implementering og valideringen. Vi ved at varige løsninger er essentielle for vore kunder, og funktion og kvalitet er kærnen i alle vore leverancer. Generelt er vore løsninger ikke præfabrikerede standardløsninger, men løsninger der med basis i standard justeres ind efter kundens behov. Ligeledes er vores metoder standardiserede, således at vi ikke behøver at opfinde den dybe tallerken 2 gange.

Successkriterier
Hvordan vi definerer success Et af vore vigtigste successkriterier er at kigge på projekt, drift og dekommisionering som en helhed. Det er vigtigt at have drift og senere dekommisionering in mente når en løsning designes. En fabrik der drives i 20 år, og er typisk kun "i projekt" i 5% af tiden - Det er således vigtigt at der tages behørig hensyn til drift. Når driften afsluttes skal data måske gemmes i 100 år, og derfor skal de kunne afleveres struktureret og opgraderbare. Success er f.eks. når vores kunde sparer tid under hele driftperioden, og man ikke har besvær med at opbevare data over lang tid efter afsluttet produktion.

Vision
Læs mere om vores Vision.

Karriere
Læs mere om karriere muligheder i Stage One Computing.